Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego

Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego

Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego położony na Nizinie Kościańskiej i Pojezierzu Krzywińskim, ma dbać o unikatowy krajobraz rolniczy, ukształtowany w XIX wieku. Utworzono go w 1992 roku na powierzchni 172 kilometrów kwadratowych, która w znacznym stopniu jest użytkami rolnymi. Patronem parku jest… polski generał Dezydery Chłapowski, który prócz wiedzy oraz umiejętności wojskowych był również pionierem na ziemiach polskich nowoczesnego rolnictwa, które częściowo podpatrzył na Wyspach Brytyjskich. W swoim majątku w Turwi, gdzie miał swoją rezydencję w XVIII-wiecznym pałacu, wprowadził m. in. płodozmian, nowe gatunki roślin uprawnych oraz bydła oraz wykorzystywał nowoczesne, jak na tamte czasy maszyny rolnicze. Wprowadził również zadrzewienia śródpolne oraz pasy wiatrochronne, dzięki czemu uatrakcyjnił krajobraz ale i przyczynił się do zwiększenia uzyskiwanych plonów.

Najczęściej miedze obsadzane były akacjami oraz w mniejszej części dębami czy brzozami. Wzdłuż cieków sadzono olchy a wzdłuż dróg, również akacje, lipy, topole a nawet drzewa owocowe. Zachowane do dzisiaj zadrzewienia, cieki, łąki czy nieliczne lasy dają schronienie roślinom chronionym oraz wielu gatunkom zwierząt, owadów i ptaków. Obszar parku to przykład doskonałego ukształtowania krajobrazu rolniczego, który godzi intensywną gospodarkę rolną z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Do najciekawszych miejsc parku, poza zadrzewieniami śródpolnymi oraz fauną i florą, należy zaliczyć pomnikowe aleje drzew (np. w Kopaszewie, Racocie), dawne rezydencje magnackie (m. in. Turew, Racot, Kopaszewo, Choryń) oraz przygotowane ścieżki dydaktyczne.

Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego

obszar pomiędzy Kościanem, Krzywiniem i Śremem w Wielkopolsce

Dokładną lokalizację miejsca: Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego, znajdziecie na interaktywnej mapie atrakcji turystycznych w Polsce na kierunkowo.pl!
2 / 5

Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego to jeden z wielu parków krajobrazowych w Wielkopolsce, spośród których każdy jest na swój sposób wyjątkowy, również park położony pomiędzy Kościanem, Krzywiniem i Śremem. Mimo krajobrazu rolniczego z siecią zadrzewień śródpolnych, ukształtowanego przez gen. Dezyderego Chłapowskiego, park dla wielu będzie mało wyjątkowy.

Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego

Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego
Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego
Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego
park krajobrazowy turew racot chłapowski
Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego
3 / 5

Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego to coś więcej niż tylko rolniczy krajobraz i ciekawa przyroda. To kraina, będąca dawnej ogromnym gospodarstwem na terenie którego wzniesiono szereg pałaców, rezydencji i zabudowań gospodarczych, które na tamte czasy były przykładem nowoczesnego majątku i gospodarstwa rolnego. Bez wątpienia kraina nieco zapomniana a moim zdaniem warta odkrycia!

Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego
4 / 5

5 / 5

Bez opłat.

5 / 5

No cóż… Nie jest to miejsce popularne ani licznie odwiedzane, dlatego jestem niemal pewny, że będziecie poznawać najciekawsze miejsca parku w samotności.

2 / 5

Trudno o dobrą i często informację turystyczną na tak dużym obszarze. Mimo to, na docenienie zasługują ścieżki dydaktyczne, oznakowanie granic parku, wytyczone szlaki piesze oraz rowerowe. Mogłoby być jednak znacznie więcej elementów, dzięki którym poznanie tych miejsc było by prostsze.

2 / 5

Oprócz parkingu pod pałacem w Turwi, pod którym znajdziecie jedną ze ścieżek dydaktycznych, nie przygotowano innych miejsc gdzie można bezpieczne pozostawić samochód. Pozostają nam parkingi w poszczególnych miejscowościach lub pobocza.

Zależy od indywidualnych oczekiwań. Objazd kilku najciekawszych miejsc parku samochodem, to kwestia około 1,5 – 2 godzin.

W parku nie znajdziecie atrakcji dla dzieci a by zrozumieć jego charakter i unikalność, uważam że warto mieć minimum 10 lat.

Teren parku krajobrazowego jest typowym obszarem polskiej wsi i pól rozciągających się pomiędzy nimi. Dostęp do wielu miejsc może być niewygodny, czy nawet utrudniony dlatego warto mieć tutaj osobę, która będzie mogła w każdej chwili pomóc.

  • wyjątkowy krajobraz rolniczy,
  • ciekawa historia,
  • kilka ciekawych atrakcji nieprzyrodniczych, m. in. pałace, dawne zabudowana gospodarcze, związanych z historią miejsca,
  • mało znane, nieodkryte przez co mało popularne wśród turystów
  • słabo rozbudowana informacja turystyczna i oznaczone trasy do najciekawszych zakątków,
Koncepcja zrównoważonego gospodarowania, którą Chłapowski wprowadził na terenach swoich majątków w XIX wieku, stworzyła na nich specyficzny mikroklimat, który pozwalał mu uzyskiwać zbiory większe o około 15-20%. Wielu badaczy uważa ją za optymalny ekosystem wiejski, który świetnie wpisuje się w modne dzisiaj rolnictwo ekologiczne. Od II wojny światowej teren parku jest miejscem badawczym, a badania prowadzi tutaj przede wszystkim Polska Akademia Nauk, której instytut ma swoją siedzibę w pałacu w Turwi.

Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego

Wpis opublikowano: 17 września 2022, ostatnia modyfikacja treści: 17 września 2022

Z Waszym wsparciem mogę więcej!

Jeżeli spodobał Wam się mój blog, znaleźliście na nim inspirację lub odpowiedź na swoje pytania, dodajcie mi wiatru w żagle abym mógł tworzyć jeszcze więcej i lepiej! Z góry dziękuje!

JESZCZE WIĘCEJ MIEJSC W KATEGORII

ZWIEDZAM POLSKĘ

ZNASZ FAJNE MIEJSCE?!

Znasz miejsce warte polecenia innym? Podpowiedź je nam a My skontaktujemy się z Gospodarzami i spróbujemy zaprosić ich do umieszczenia swojego miejsca na kierunkowo.pl. Pamiętajcie, trzeba promować to, co piękne i dobre!

ciekawe miejsca w Polsce kierunkowo.pl