Owińska to niewielka miejscowość na północ od Poznania, która niepozornie wygląda jedynie na mapie! Tak naprawdę skrywa w sobie niezwykle cenne zabytki, perły architektury, unikatowe i przepiękne parki, niesamowitą historię i wiele, wiele więcej! To wszystko postaram się Wam przedstawić właśnie w tym wpisie. Serdecznie zapraszam:)

Owińska. Podstawowe informacje

Nim przedstawię Wam wszystko co najciekawsze w Owińskach, mała garść najważniejszych informacji o tej wielkopolskiej miejscowości.

Owińska na mapie

Owińska to niewielka wieś nad Wartą, położona około 8 kilometrów na północ od Poznania, czyli stolicy Wielkopolski. Administracyjnie znajdują obecnie się na terenie Gminy Czerwonak oraz Powiatu Poznańskiego.

Obecnie Owińska to przede wszystkim miejscowość podmiejska, chętnie zamieszkiwana przez osoby pracujące w Poznaniu lub okolicach. Na tle innych podmiejskich miejscowości wyróżnia się licznymi atrakcjami turystycznymi, pięknymi zabytkami i miejscami do rekreacji.

Historia i najważniejsze informacje

Pierwsza znana nam wzmianka historyczna o Owińskach pochodzi z XIII wieku, kiedy to po raz pierwszy wspomniano o nich w dokumencie podpisanym przez księcia Przemysła I. To właśnie książę Przemysł I wraz ze swoim bratem Bolesławem Pobożnym, sprowadził do Owińsk siostry cysterki z Trzebnicy, fundując jednocześnie klasztor. Przez kolejne wieki majątek klasztorny się powiększał i obejmował nawet bardzo odległe od Owińsk tereny. To właśnie klasztor przez setki lat był sercem miejscowości.

Kościół pw. świętego Mikołaja w Owińskach
owińska

Znaczenie i świetność owińskiego klasztoru znacznie spadła w czasach zaborów, co doprowadziło w ostateczności do kasaty klasztoru w XIX wieku.

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach

Od tego czasu wieś nie rozwija się już tak prężnie i z upływem lat traciła na swoim znaczeniu. Oczywiście mieszczące się tutaj budynki poklasztorne były wykorzystywane na różne sposoby, co przyczyniło się do ich dotrwania do obecnych czasów.

Obecnie Owińska zyskują na znaczeniu turystycznym, będąc jednocześnie ważnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla osób słabowidzących i niewidomych.

Dojazd i komunikacja

Przez Owińska przebiega droga wojewódzka nr 196 o znaczeniu regionalnym, łącząca Poznań z Wągrowcem. Dodatkowo przez wieś przebiega również niezelektryfikowana linia kolejowa nr 356 relacji Poznań Wschód – Bydgoszcz Głowna, po której obecnie możemy dojechać jedynie z Poznania do Gołańczy.

owińska

Przez wieś przebiegają również szlaki turystyczne, rowerowe i pielgrzymkowe m. in.:

Parking dla samochodów osobowych

Dla odwiedzających Owińska gości, przybywających samochodem osobowym przygotowano duży i wygodny parking, zlokalizowany na Placu Przemysława w pobliżu najciekawszych miejsc miejscowości.

Poznajcie Owińska i jego atrakcje!

Dawny zespól klasztorny cysterek

Dawny zespół klasztorny był przez wieki tętniącym sercem Owińsk a teraz bez wątpienia jest najbardziej okazałą budowlą w miejscowości.

owińska kościół klasztor cysterek zespół poklasztorny park orientacji przestrzennej
owińska makieta dawnego klasztoru

Składa się on z wielu zabudowań i każde z nich ma swoją historię, dlatego poniżej krótko opisze Wam każdy z nich. W tym miejscu warto jednak wspomnieć o przepięknym i niezwykle potrzebnym ośrodku, który dzisiaj mieści w swoich murach. Mowa o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych, który pozwala im przygotować się do samodzielnego życia, mimo wad wzroku.

O tym jak ważne i potrzebne jest to miejsce, dowiecie się w bardzo prosty sposób. Po prostu zamknijcie oczy i spróbujcie dojść do swoich butów i je założyć… Nie wspominam o nauce zawodu, poruszania się po mieście czy innych czynnościach, które każdy z nas wykonuje każdego dnia!

Więcej o ośrodku, dowiecie się krótkiego filmu, który sami dla nas przygotowali.

Sam mam wadę wzroku, którzy niektórzy nazywają “dużą”, dlatego bardzo doceniam każdego, kto stara się pomóc innym, którzy ze swoim wzrokiem mają jeszcze większy problem. Pamiętajcie o nich wszystkich, odwiedzając to piękne miejsce!

A teraz przejdźmy do poszczególnych obiektów dawnego zgromadzenia cysterek.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Największą i najbardziej okazałą budowlą całego zespołu poklasztornego jest kościół pw. św. Jana Chrzciciela, znajdujący się we wschodniej części zabudowań. Obecnie jest to świątynia parafialna dla miejscowej parafii, jednak nie zawsze tak było w jego historii.

Dawny klasztor cysterek i kościół w Owińskach

W obecnym kształcie kościół wzniesiono na początku XVIII wieku a za jego projektem stali wybitni jak na tamte czasy architekci:  Jan Catenazzi, a następnie Pompeo Ferrari, którzy swoją rękę przyłożyli również do zaprojektowania m. in. poznańskiej fary oraz kolegium jezuickiego oraz Opactwa w Lądzie.

Wracając jednak do pocysterskiego kościoła w Owińskach, jest również przykład barokowej architektury, którą dopełnia również wyposażenie wnętrza świątyni. Bogato zdobiony ołtarz główny wykonano z drewna i przestawia on jedną z scen biblijnych, a dokładniej wniebowzięcie NMP. Największe wrażenie robi jednak imponująca, ośmioboczna kopuła nad nawą główną. Całość bogatego wnętrza dopełniają ołtarze boczne, barokowe dekoracje oraz malowidła wykonane przez Adama Swacha i Walentego Żebrowskiego.

Kościół w ostatnich dekadach przeszedł gruntowne prace remontowe, którym zawdzięcza swój dzisiejszy zachwycający stan wizualny. Renowacja tego zabytku została doceniona w 2013 roku tytułem “Zabytku Zadbanego”.

Plebania

Podążając Placem Przemysława do położonego przy nim zespołu poklasztornego, warto na chwilę przystanąć przy dzisiejszej plebani (Pl. Przemysława 12). W znajdującym się za ogrodzeniem budynku mieści się biuro parafialne oraz na co dzień mieszka Wspólnota Zakonna Ojców Sercanów białych. To właśnie Ojcowie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza, bo tak brzmi pełna nazwa Zakonu Ojców Sercanów, są duszpasterzami miejscowej parafii.

owińska plac przemysła

W moje oko wpadła szczególnej urody furtka, którą wchodzimy na teren miejscowej plebanii. Zamontowano na niej wyjątkowej urody tabliczkę adresową, która wyróżnia się na tle innych tego typu oznaczeń.

Dawny klasztor

Do okazałego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela bezpośrednio przylega, utrzymany w podobnym stylu, budynek dawnego klasztoru cysterek. Sam klasztor cysterek w Owińskach powstał już w XIII wieku, jednak budynki które dzisiaj możemy zobaczyć to efekt XVIII-wiecznej rozbudowy całego założenia.

Dawny klasztor cysterek i kościół w Owińskach
Dawny klasztor cysterek i kościół w Owińskach

Zgodnie z zachowanymi dokumentami, wznoszony był równolegle z kościołem a za jego projekt odpowiadali ci sami architekci. Drugie piętro dobudowano dopiero w 1880 roku, kiedy to w murach dawnego klasztoru mieścił się już pierwszy w Wielkopolsce szpital psychiatryczny. Szpital funkcjonował tutaj do czasów II wojny światowej, która w najbardziej okrutny sposób zakończyła jego działalność. Pacjenci szpitala psychiatrycznego w Owińskach, zostali zamordowani przez Niemców w ramach tzw. akcji T4, która dotyczyła “eliminacji życia niewartego życia“, czyli mówiąc krótko uśmiercaniu chorych cierpiących m. in. na choroby i zaburzenia psychiczne. Mordu dokonali członkowie SS-Sonderkommando Lange w prowizorycznych komorach gazowych w poznańskim Forcie VII, o czym możecie przeczytać we wpisie: Fort VII. Muzeum Martyrologii Wielkopolan w w Poznaniu.

Po II wojnie w murach dawnego klasztoru umieszczono ośrodek wychowawczy, który mieści się w nim do dzisiaj pod nazwą Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, o którym wspominałem już wcześniej.

Więcej o klasztorze przeczytacie w kategorii tu byłem: Dawny klasztor cysterek i kościół w Owińskach.

Muzeum Tyflologiczne

Dawne zabudowania klasztorne skrywają w swoich murach jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo unikatową! To pierwsze w Polsce muzeum poświęcone i gromadzące zbiory dotyczące edukacji kultury niewidomych. Poznacie w nim wiele cennych eksponatów oraz przedmiotów, również codziennego użycia, które dostosowano do potrzeb osób niewidomych. Zwiedzanie muzeum jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem tutejszego ośrodka.

Niewielu z Was wie, że trójwymiarowe makiety, charakterystyczne dla najciekawszych miejsc pobliskiego Poznania, które stoją również w Owińskach, to przykład tyflografiki!

Pozostałe zabudowania

W skład całego zespołu zabudowa pocysterskich wchodzą również:

  • Dom duchowieństwa (dawne probostwo) – przylegający boczną elewacją do budynku klasztornego. Wzniesiony również w XVIII wieku, później przebudowany na styl klasycystyczny.
  • Dom mieszkalny – wzniesiony pod koniec XIX wieku, w sąsiedztwie dawnego probostwa. Pierwotnie przeznaczony dla pracowników dawnego szpitala psychiatrycznego.
  • Dom dyrektora – wzniesiony jako wolnostojący w I. poł. XIX wieku na północ od kościoła klasztornego. Jak nazwa wskazuje wzniesiony jako dom dla dyrektora ówczesnego Instytutu dla Obłąkanych.
owińska
owińska

Dokładną lokalizację każdego z budynków znajdziecie na trójwymiarowej makiecie, stojącej przed wejściem do kościoła i klasztoru.

owińska

Wszystkie znajdujące się w sąsiedztwie klasztoru i kościoła, pozostałe budynki również w ostatnich latach zostały odnowione, dzięki czemu całe dawne założenie klasztorne prezentuje się obecnie naprawdę wspaniale.

Park Orientacji Przestrzennej

W dawnych przyklasztornych ogrodach, w 2013 roku otwarto pierwszy w Europie a tym samym również w Polsce – Park Orientacji Przestrzennej. To wyjątkowe miejsce, które stworzone zostało z myślą głównie o osobach niewidomych i słabowidzących, które właśnie w nim mają uczyć się poruszać w otaczającym nas świecie.

Przy wejściu do parku znajdziemy trójwymiarową makietę, która dla nas jest cennym elementem informacji turystycznej a dla podopiecznych ośrodka i osób niewidomych jedną z kilku tylfografik.

owińska makieta parku orientacji przestrzennej
place zabwa w poznaniu

Pierwsze co ujrzymy to imponujący, przystrzyżony pod linijkę i zachwycający przepychem i różnorodnością roślin, ogród barokowy. Styl parku oczywiście nawiązuje do również barokowych zabudowań poklasztornych.

owińska ogród barokowy
owińska park orientacji przestrzennej
owińska park orientacji przestrzennej w owińskach park barokowy

W charakterystycznym punkcie ogrodu barokowego, czyli na przecięciu głównych alejek stoi śnieżnobiała altanka a za nią dawny Dom Ogrodnika. Na pewno ją zauważycie:)

owińska park orientacji przestrzennej aleja drzew
owińska park orientacji przestrzennej

Park Orientacji Przestrzennej, choć stworzony został głównie z myślą o pomocy osobom niewidzącym, jest również miejscem, gdzie każde dziecko znajdzie wiele niezwykłych atrakcji. Znajduje się tutaj bardzo rozbudowany i niezwykle angażujący plac zabaw, który jednocześnie wiele nauczy najmłodszych, którzy będą z niego korzystali.

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach

Więcej o Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach przeczytacie w kategorii tu byłem, gdzie przygotowałem praktyczny opis tego miejsca: Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach

mikropodróże ebook poradnik książka

Tylko na kierunkowo.pl!

Wyjątkowy e-book “MIKROPODRÓŻE” już dostępny! Ponad 700 podróżniczych inspiracji z Wielkopolski, Pomorza i Dolnego Śląska, blisko 260 kolorowych zdjęć, 5 gotowych planów mikropodróży, setki praktycznych porad i wskazówek tworzących najobszerniejszy poradnik, poświęcony krótkim formom podróżowania, liczący aż 294 strony!

Kościół pw. św. Mikołaja

Najstarszym budynkiem, który dotrwał do naszych czasów jest stojący nieco na uboczu, choć całkiem blisko dawnego klasztoru, kościół pw. św. Mikołaja. Jego budowa rozpoczęła się z inicjatywy cysterek w połowie XV wieku i trwała kilkadziesiąt lat. Po zakończeniu budowy, stała się świątynią parafialną i była nią aż do połowy XIX wieku.

Od 1939 roku stała niestety nieużytkowana i niszczała. Od lat 90. ubiegłego stulecia trwały w nim prace remontowe, które zakończono w 218 roku a ich efekty możemy obecnie podziwiać.

owińska kościół świętego mikołaja

Świątynia pięknie prezentuje się obecnie z zewnątrz a ja miałem szczęście, bo mogłem wejść również do wnętrza. Ono choć surowe i bez przepychu, urzeka prostotą, skromnością wystroju oraz bliskością wszystkiego, bo świątynia jest po prostu niewielka.

Kościół pw. świętego Mikołaja w Owińskach

Przy kościele, po jego zachodniej stronie znajduje się niewielki cmentarz, na którym widać było świeże kwiaty i płonące znicze, mimo że nie jest on miejscowym cmentarzem parafialnym.

Kościół pw. świętego Mikołaja w Owińskach

Na uwagę zasługuje również murowana brama, przez którą wchodzimy na przykościelny teren. Widać, że również przy niej wykonano wiele pracy, by odzyskała dawny wygląd!

Więcej o kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Owińskach dowiecie się z opisu tego miejsca w kategorii tu byłem: Kościół pw. świętego Mikołaja w Owińskach

Przystań Owińska

Kolejnym miejscem, które od niedawna skrywają Owińska jest przystań rzeczna na Warcie. To nowe miejsce na mapie miejscowości, które otwarto w pierwszej połowie 2021 roku.

Przystań Owińska

Przystań przystosowana jest do cumowania niewielkich statków oraz bardzo popularnych w Wielkopolsce kajaków. Kilkunastometrowy pomost to oczywiście najważniejszy element przystani ale dodatkowo znajdziemy na jej terenie również miejsce do odpoczynku oraz niewielkie zaplecze dla rowerzystów.

A to wszystko zaledwie kilkaset metrów od zabudowań dawnego klasztoru cysterek! A już niedługo, dosłownie obok przystani powstanie kładka rowerowa, która połączy dwa brzegi rzeki i jeszcze bardziej wpłynie na popularność tego miejsca! Więcej o nim przeczytacie w kategorii tu byłem, gdzie znajdziecie praktyczny opis tego miejsca: Przystań Owińska

Dąb Bartek w Owińskach

Owińska, jako jedne z nielicznych w Polsce mają swojego Dęba Bartka! I to jakiego! Jego obwód jest nieco mniejszy niż sławnych na całą Polskę, rosnących kilkadziesiąt kilometrów od Owińsk dębów rogalińskich i wynosi około 770 cm.

owińska dąb bartek

Dendrolodzy szacują, że ma rośnie w tym miejscu od około 600 lat za to pewne jest, że na początku XIX wieku podziwiał go sam Napoleon Bonaparte!

owińska dąb bartek

Na jego imponującym pniu znajdziecie niewielką kapliczkę a dodatkowo przy nim przebiegają lokalne szlaki turystyczne, przez co trudno go przegapić wędrując po nich. Warto zobaczyć go, gdy postanowicie odwiedzić Owińska.

Pałac w Owińskach

Pałac w Owińskach to jeden z najbardziej poszukiwanych obiektów (zabytków) w tej niewielkiej wielkopolskiej wsi. Trudno mi wytłumaczyć, dlaczego budzi takie zainteresowanie…Może chodzi o to, że najbardziej intryguje niedostępne:)

owińska pałac w owińskach

Ten wzniesiony na początku XIX wieku klasycystyczny pałac, wybudowany przez Ottona von Treskowa, dzisiaj jest własnością gminy, która szuka Inwestora, chcącego przywrócić mu dawny blask.

Ówczesny właściciel Owińsk, fundator pałacu Otton von Treskow wywodził się oczywiście z rodu von Treskow, które było mocno “zagnieżdżone” na północy obecnego Poznania. To do nich należało również Kokoryczowe Wzgórze, które dzisiaj znamy z wysypu żółtych ranników w trakcie przedwiośnia. Więcej o nim przeczytacie w opisie miejsca: Kokoryczowe Wzgórze w Poznaniu

Wracając jednak do pałacu w Owińskach, warto wspomnieć również o otaczającym go parku, który obecnie, podobnie jak pałac, jest nieco zaniedbany. Na szczególną uwagę zasługują również bramy prowadzące na pałacową posiadłość z których jedna została odremontowana i obecnie prezentuje się najbardziej estetycznie na pałacowym terenie.

owińska pałac w owińskach
owińska park przy pałacu

Historia pałacu związana jest głównie z rodem von Treskow, która władała nim aż do czasów II wojny światowej. W jej czasie, pałac był miejscem, gdzie okupanci urządzili swoją katownie. W latach powojennych w swoich murach mieścił szkołę oraz przedszkole a w latach 90. XX wieku, przeszedł w ręce prywatne w których był przez około kilkadziesiąt lat.

Obecnie zabezpieczony przed dostępem osób niepożądanych, przez co niedostępny również dla turystów. Możemy go podziwiać jedynie z zewnątrz.

Dawny szpital psychiatryczny

Pewnie wielu z Was zaskoczę, ale to właśnie budynki dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach, są najczęściej poszukiwane w internecie, jeżeli chodzi o tą niewielką miejscowość na północ od Poznania. W dobie wszelkich “urbex-ów” i “klikalnych” haseł dla mnie osobiście nie jest to żadnym zaskoczeniem… Bo przecież kogo interesuje tam jakaś barokowa architektura, ciekawsze jest to, że może w dawnym szpitalu dla obłąkanych straszy. Zapewniam Was, że nie straszy:)

Mimo wszystko, szpital psychiatryczny to również cześć historii Owińsk, dlatego kilka słów również o nim. Zakład Psychiatryczny w Owińskach powstał w 1838 roku i mieścił się pierwotnie w budynku dawnego klasztoru cysterek. Jednak to budynki przy obecnej ulicy Poprzecznej, wzniesione w ramach rozbudowy (1880) są dzisiaj najbardziej znanymi i budzącymi zainteresowanie zabudowaniami szpitalnymi.

Warto wspomnieć o fakcie, że miejscowy szpital był w czasach swojego funkcjonowania jednym z najlepiej urządzonych w Niemczech a dzięki swojej wielkości i ilości miejsc, obsługiwał całą ówczesną Prowincję Poznańską.

Niestety Owińska w murach dawnego szpitala skrywają swoją najprawdopodobniej najsmutniejszą historię oraz największą tragedię… Pacjenci szpitala w 1939 roku zostali zamordowani przez nazistów w ramach zbrodniczej akcji T4. To prawdopodobnie w Owińskach naziści po raz pierwszy użyli do uśmiercania ruchome komory gazowe, przy użyciu których uśmiercili część pacjentów tutejszego szpitala… Po tym, od 1943 roku w murach dawnego zakładu psychiatrycznego umieszczono jeden z podobozów Gross-Rosen: Arbeitslager Treskau.

Po wojnie, w częściowo zniszczonych budynkach mieścił się Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy (1952-1993). Zajmował on 8 budynków w których zlokalizowano mieszkania dla młodzieży, zakładową kuchnię, szwalnię, pralnię, kotłownię, pomieszczenia administracje oraz mieszkania dla pracowników zakładu i ich rodzin. Teren zakładu był bardzo atrakcyjnie jak na tamte czasy i funkcjonalnie urządzony. Znajdowały się tam boiska sportowe, zadbane trawniki a nawet fontanna! Z tych terenów korzystali zarówno mieszkający w zakładzie młodzieńcy jak i pracownicy ze swoimi rodzinami.

Ciekawostką jest fakt, że zlokalizowany po drugiej stronie ulicy budynek dzisiejszej szkoły powstał z inicjatywy pracowników zakładu i młodych ludzi w nim mieszkających, którzy uczyli się zawodu murarza a przy tej okazji mieli szansę nabrać praktyki.

Po jego zamknięciu zakładu wychowawczego w latach 90. XX wieku, budynek stał się własnością prywatną i obecnie niestety popada w ruinę.

Za szczegółowe informacje nt. dawnego Zakładu Wychowawczego w Owińskach dziękuje Pani Marii, która podzieliła się ze mną swoimi wspomnieniami.

Stawy powyrobiskowe w Owińskach

W miejscu dawnej żwirowni, która działała w Owińskach lata temu obecnie znajduje się kilka stawów, powstałych w miejscach dawnych wyrobisk. “Czerwonackie Mazury” to raj dla wędkarzy ale również amatorów wypoczynku nad wodą!

Stawy podzielono na trzy strefy:

  • rekreacyjną, bliżej znaną jako Akwen Tropicana, w której znajdziemy piaszczystą plażę a na niej stylizowane na nieco egzotyczne klimaty wyposażenie,
  • zbiorniki wędkarskie, gdzie każdy wędkarz może oddać się swojej pasji,
  • zbiorniki ujęcia wody.

Tereny na których znajdziecie stawy powyrobiskowe to również doskonałe miejsce na spacer czy wycieczkę rowerową. W ich pobliżu znajdziecie również kilka miejsc do pozostawienia samochodu. A dodatkowo z racji bliskości Puszczy Zieloni, która jest dosłownie “za płotem”, są one również dobrym miejscem wypadowym na odkrywanie jej sekretów i zakątków.

Więcej o Czerwonackich Mazurach przeczytacie na stronie internetowej Gminy Czerwonak.

Dawna gorzelnia

Pierwotnie w tym miejscu znajdował się pocysterki browar, który następnie przekształcono w 1800 roku w gorzelnię. Nastąpiło to za czasów, gdy właścicielami Owińsk byli von Treskowie, mający tutaj swój pałac (o którym pisałem wcześniej) oraz rozległe majątki ziemskie. Od lat gorzelnia jest już nieczynna a mimo wszystko, we wnętrzach do dzisiaj można zobaczyć wiele oryginalnego wyposażenia a nawet przedmioty codziennego użytku. To wszystko sprawa, że odnosimy wrażenie, że czas się tutaj zatrzymał a My odwiedzając to miejsce czujemy się jakbyśmy weszli tuż po zakończonej zmianie pracy.

Obecnie budynek został wpisany do rejestru zabytków i jest nie lada gratką dla fanów urbexu. Jeżeli ciekawi Was jak wyglądają jej wnętrza, warto odwiedzić galerię fotografii Marcina Walkowiaka (link).

Owińska to nie wszystko! Poznajcie najbliższe okolice!

Dziewicza Góra

Majątek cysterek z Owińsk jak już wiecie nie był mały. Należała do nich również położona niedaleko Dziewicza Góra, która zawdzięcza cysterkom swoją nazwę (wcześniej zwana Dziewczą Górą). Cysterki otrzymały wzniesienie od Przemysła I, który zresztą ściągnął je również do Owińsk.

Ale to nie wszystkie ciekawostki, ponieważ na stokach Dziewiczej Góry występuje czerwiec polski. To niewielki robaczek, obecnie bardzo rzadko znajdowany na terenie Polski, który wieki temu był bardzo “chodliwym” towarem w Europie, ponieważ robiono z niego barwnik używany aż do połowy XIX wieku. Prawdopodobnie na zboczach tego wzniesienia owe robaczki hodowały… cysterki z Owińsk. Przyjmuje się, że nazwa Czerwonak, czyli miejscowości będącej siedzibą tutejszej gminy pochodzi właśnie od tego owada.

Więcej we wpisie: Dziewicza Góra. Więcej niż tylko punkt widokowy!

Okoliczna przyroda

Owińska położone są w bardzo ciekawym przyrodniczo regionie. Na wschód od Owińsk rozciąga się Puszcza Zielonka, na terenie której utworzono Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, który jest bardzo popularnym miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców Poznania.

Również na zachód, na drugim brzegu Warty rozciągają się duże obszary leśne, na terenie których miejscowe Nadleśnictwo Łopuchówko wytyczyło kilka ścieżek dydaktycznych w najciekawszych przyrodniczo zakątkach. Szczególnie chciałbym polecić Wam dwie z nich. Jedną na Kokoryczowym Wzgórzu (należącym niegdyś do rodu von Treskow, tak znanego w Owińskach) a drugą dookoła niewielkiego zbiornika wodnego o nietypowej nazwie: Łysy Młyn. Przeczytacie o nim w poniższym poście.

Więcej we wpisie: Łysy Młyn. Przyrodnicza atrakcja tuż pod Poznaniem!

Więcej ciekawych miejsc w Wielkopolsce!

kierunkowo.pl jest pełne ciekawych miejsc w Wielkopolsce! Nie mogło być inaczej, skoro jego twórca mieszka właśnie w tym pięknym regionie Polski:) Wszystkie wpisy blogowe z Wielkopolski znajdziecie oznaczone tagiem #województwo wielkopolskie oraz odnajdziecie na mapie atrakcji turystycznych w Polsce, którą dla Was przygotowałem!

Jednak aby nie zostawić Was bez przykładowych wpisów z kolejnymi ciekawymi miejscami, ponizej dwa wybrane wpisy z Wielkopolski, które znajdziecie w kategorii zwiedzam Polskę!

A wszystkie ciekawe miejsca, które odwiedziłem w Wielkopolsce, znajdziecie w kategorii tu byłem, gdzie znajdziecie praktyczne opisy miejsc które są warte waszej uwagi!

Poznajcie poradniki turystyczne kierunkowo.pl!

By podróżować i poznawać Polskę jeszcze lepiej i przyjemniej, poznajcie moje poradniki turystyczne w których dzielę się z Wami własnymi doświadczeniami i radami z własnych podróży! Oto dwa z nich:

kierunkowo.pl autor
Marcin Krawczyk

Mikropodróżnik kochający domową, najlepiej regionalną kuchnię! Człowiek wielu pasji, na które zawsze ma za mało czasu. kierunkowo.pl to moja sprawka, którą stworzyłem aby dzielić się z Wami setkami fantastycznych miejsc, dziesiątkami regionalnych przysmaków i niezliczoną ilość wspomnień! Bierzcie stąd pełnymi garściami a ciekawych mojej osoby zapraszam na stronę o mnie.

Z Waszym wsparciem mogę więcej!

Jeżeli spodobał Wam się mój blog, znaleźliście na nim inspirację lub odpowiedź na swoje pytania, dodajcie mi wiatru w żagle abym mógł tworzyć jeszcze więcej i lepiej! Z góry dziękuje!

PODOBNE WPISY

Więcej podobnych wpisów znajdziecie w kategorii zwiedzam Polskę!

Kilkaset wyjątkowych miejsc

Wszystkie na mapie atrakcji turystycznych w Polsce!

Poznajcie MIKROPODRÓŻE

Dzięki nim będziecie podróżować lepiej, częściej i taniej!
JESZCZE WIĘCEJ MIEJSC W KATEGORII

POMYSŁY

ZNASZ FAJNE MIEJSCE?!

Znasz miejsce warte polecenia innym? Podpowiedź je nam a My skontaktujemy się z Gospodarzami i spróbujemy zaprosić ich do umieszczenia swojego miejsca na kierunkowo.pl. Pamiętajcie, trzeba promować to, co piękne i dobre!

logo sublogo kierunkowo.pl o mnie społeczność współpraca